การคิดเงินหน้าร้านอย่างง่าย


อธิบายขั้นตอนการใช้งาน

1) เมื่อ Login เข้าสู่ระบบผ่าน Google Chrome แล้ว คลิกเมนู "คิดเงิน" เพื่อเปิดหน้าขายสินค้า

2) ยิงบาร์โค้ดสินค้าที่ช่องนี้ (อย่าลืมก่อนยิงบาร์โค้ดให้คีย์บอร์ดโฟกัสที่ช่องนี้ และเปลี่ยนแป้นพิมพ์ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ)

3) ปรับจำนวนสินค้าที่ลูกค้าจะซื้อ สามารถใส่จำนวนสินค้าได้ตามต้องการ ระบบจะคิดราคาสินค้าตามจำนวนที่ใส่

4) ตรวจดูจำนวนเงินรวมค่าสินค้า และใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย และตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องทอนในช่องสีเขียวขวามือ

5) เมื่อเสร็จแล้วกดบันทึก ระบบจะสรุปหน้าใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

การพิมพ์ใบเสร็จและใบกำกับภาษีอย่างย่อ

อธิบายขั้นตอนการใช้งาน

หน้าต่างสำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อจะแสดงหลังจากที่ได้มีการกดปุ่ม บันทึก ที่หน้าคิดเงินแล้ว หรือผู้ใช้งานเลือกเมนู พิมพ์ใบเสร็จ จากหน้ารายงาน โดยการพิมพ์ใบเสร็จมีวิธีการดังนี้
6) สำหรับ Google Chrome ให้กดปุ่ม "พิมพ์" (โปรดอย่าลืมว่าคุณได้ติดตั้งเครื่องปริ้นใบเสร็จขนาด 80mm. ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว)

** ใบเสร็จของคุณจะถูกพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์
*** หมายเหตุ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบบิลใบเสร็จรับเงินของคุณได้ตามต้องการ
ตัวอย่างการตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน คลิกที่นี่


การเพิ่มสินค้าเข้าระบบ

วิธีการเพิ่มสินค้าเข้าระบบด้วยบาร์โค้ด
ขั้นตอนการเพิ่มสินค้าใหม่เข้าระบบ
1) พิมพ์รหัสบาร์โค้ดของสินค้า หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดยิงบาร์โค้ดของสินค้า

2) ใส่ชื่อสินค้า สามารถใส่ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

3) เลือกกลุ่มสินค้าถ้ามี (ไม่บังคับ) โดยคุณสามารถตั้งกลุ่มสินค้าได้ที่เมนู จัดการ

4) ใส่จำนวนต้นทุนหรือราคารับ, ราคาขาย และจำนวนสต๊อคคงเหลือปัจจุบัน

5) กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกสินค้าลงในระบบการค้นหาสินค้าและการรจัดการสต๊อค

วิธีการเพิ่มสินค้าเข้าระบบด้วยบาร์โค้ด
ขั้นตอนการการค้นหาสินค้าและการรจัดการสต๊อค
1) คลิกเมนู "สต๊อค" เพื่อเข้าสู่หน้าต่างจัดการสินค้าและสต๊อคสินค้า

2) ระบบจะแสดงตารางรายการสินค้าที่มีอยู่ในระบบ

3) ตัวกรองสามารถเลือกดูระหว่าง สินค้าทั้งหมด หรือเฉพาะสินค้าที่มีสต๊อคต่ำ

4) ปุ่มดาวน์โหลดข้อมูล คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายการสินค้าปัจจุบันเป็นไฟล์เอ็กเซ็ลลงเครื่องได้ที่ปุ่มนี้

5) ช่องค้นหา คุณสามารถพิมพ์ชื่อสินค้า หรือยิงบาร์โค้ดเพื่อค้นหาสินค้าได้ที่ช่องนี้

6 ) ช่องแสดงสินค้าที่มีสต๊อคต่ำ จะแสดงเป็นปุ่มสีแดง สำหรับสินค้าที่มีสต๊อคปกติ จะแสดงเป็นปุ่มสีเขียว

7 ) เมนูสำหรับจัดการสินค้า คุณสามารถดูรายละเอียด ปรับตัวเลขสต๊อค แก้ไขข้อมูล และลบสินค้าได้ที่เมนูนี้การพิมพ์บาร์โค้ด

วิธีพิมพ์บาร์โค้ดด้วยโปรแกรม MPOS
ตัวอย่างหน้าแสดงบาร์โค้ด


ขั้นตอนการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดติดมา
1) คลิกเมนู "สร้างบาร์โค้ด" เพื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับการตั้งค่าการพิมพ์บาร์โค้ด

2) ใส่รหัสบาร์โค้ด โดยเปลี่ยนตัวเลขบาร์โค้ด 13 หลัก ตามต้องการ

3) ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการแสดงบนแถบบาร์โค้ด

4) ใส่ราคาสินค้า และความสูงของแผ่นป้ายบาร์โค้ด (หน่วยพิกเซล)

5) ใส่จำนวนแถวที่ต้องการพิมพ์

6 ) คลิกเพื่อแสดงหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์บาร์โค้ด

7 ) ระบบจะแสดงตัวอย่างบาร์โค้ด คุณสามารถคลิก "สั่งพิมพ์" เพื่อให้ระบบแสดงหน้าตัวอย่างก่อนสั่งพิมพ์บาร์โค้ดออกผ่านเครื่องปริ้นบาร์โค้ดได้