สมัครสมาชิก

แพคเกจ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

    คุณสมบัติพื้นฐาน
  • เมนู คิดเงินสำหรับคิดเงินหน้าร้านด้วยบาร์โค้ด
  • ใบเสร็จรับเงิน ที่สามารถใส่ชื่อและข้อมูลร้านค้าได้ รองรับใบเสร็จขนาด 80mm.
  • เมนู สต๊อค สามารถจัดการสต๊อคสินค้าเช่นการปรับสตํอคและตรวจดูสินค้าใกล้หมด
  • สามารถเพิ่มสินค้าได้มากสุด 200 รายการสินค้า
  • เมนู สร้างบาร์โค้ด สามารถสร้างบาร์โค้ดใหม่สำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดได้
  • สามารถดูรายงานยอดขาย กำไร-ขาดทุน รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
  • สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสต๊อค และยอดขายออกมาเป็นไฟล์เอ็กเซลได้
  • แบบฟอร์มสมัครสมาชิก