สมัครสมาชิก

แพคเกจ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  คุณสมบัติเด่นพื้นฐาน
 • เมนู คิดเงินสำหรับคิดเงินหน้าร้านด้วยบาร์โค้ด
 • ใบเสร็จรับเงิน ที่สามารถใส่ชื่อและข้อมูลร้านค้าได้ รองรับใบเสร็จขนาด 80mm.
 • เมนู สต๊อค สามารถจัดการสต๊อคสินค้าเช่นการปรับสตํอคและตรวจดูสินค้าใกล้หมด
 • สามารถเพิ่มสินค้าได้มากสุด 200 รายการสินค้า
 • สามารถเพิ่มผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เช่นพนักงานขาย, ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • เมนู สร้างบาร์โค้ด สามารถสร้างบาร์โค้ดใหม่สำหรับสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดได้
 • สามารถดูรายงานยอดขาย กำไร-ขาดทุน รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนได้
 • สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสต๊อค และยอดขายออกมาเป็นไฟล์เอ็กเซลได้
 • แบบฟอร์มสมัครสมาชิก