คู่มือใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน MPOS » การตั้งค่าและการจัดการ

โปรดทราบ : เรามีการอับเกรดเวอร์ชั่นใหม่ตั้งแต่ 01/01/2024 เป็นต้นไป โดยคุณสามารถอ่านคู่มือ MPOS เวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยคลิกที่นี่ ครับ

การตั้งค่าข้อมูลบัญชี


คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลบัญชีใช้งานพื้นฐาน และตั้งค่าการใช้งานอื่นๆด้วยเมนูนี้

1) คลิกที่เมนู จัดการ

2) บนเมนูด้านซ้ายมือ คลิกเมนู ข้อมูลบัญชี

3) บนแทปข้อมูลบัญชี เลือกแทป ข้อมูลบัญชี

4) ชื่อร้านค้า คุณสามารถใส่ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อร้านค้าได้ที่นี่

5) เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิกที่นี่ (ระบบจะถามรหัสผ่านเดิม ก่อนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่)

6) ใส่ข้อมูลติดต่อพื้นฐานอื่นๆ ประกอบด้วย ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์

7 ) เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การตั้งค่ารูปแบบบิลใบเสร็จรับเงิน


โปรแกรมขายหน้าร้าน MPOS ถูกออกแบบมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบบิลใบเสร็จรับเงินได้ตามต้องการ โดยต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง การตั้งค่าส่วนหัวและส่วนท้ายใบเสร็จรับเงินขนาด 80mm ซึ่งในส่วนหัวของใบเสร็จรับเงิน ปกติจะใส่ชื่อร้านค้าและที่อยู่ร้านค้า ส่วนท้ายใบเสร็จรับเงินยังสามารถใส่ข้อมูลอื่นๆได้ตามต้องการ เช่นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เบอร์โทรศัพท์เป็นต้น

1) บนเมนูจัดการ เมนูด้านขวามือคลิก ตั้งค่ารูปแบบบิล

2) เลือกแทป บิลอย่างย่อ 80mm ระบบจะแสดงตัวอย่างบิลใบเสร็จอย่างย่อ 80mm ด้านขวามือ

3) บนช่องด้านขวามือ คุณสามารถตั้งค่าส่วนหัวบิลได้ 3 บันทัด บันทัดละ 40 ตัวอักษร

4) สำหรับด้านล่างบิลใบเสร็จ คุณสามารถตั้งค่าส่วนท้ายบิลได้ 3 บันทัด บันทัดละ 40 ตัวอักษรเช่นเดียวกัน

5) เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก ระบบจะบันทึกการตั้งค่าบิลใบเสร็จของคุณ แค่นี้คุณก็จะได้บิลใบเสร็จที่สวยงาม ดูตัวอย่างด้านซ้ายมือครับ