รับออกแบบและพัฒนาระบบ

แพคเกจ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานออกแบบและพัฒนาระบบ web application
รับออกแบบและพัฒนาระบบตามที่ลูกค้าต้องการ* เช่น

  • ระบบที่ใช้แทนระบบเอกสารในสำสำนักงาน หรือบริษัทเพื่อลดต้นทุนทั้งด้านทรัพยากรค่าใช้จ่ายและแรงงาน ระบบเช็คชีทอิเล็กทอนิกส์
  • ระบบจัดการเอกสารต่างๆ และการอนุมัติเอกสารออนไลน์ แบบอิเล็กทอนิกส์
  • ระบบแสดงผลแบบ real-time (Dashboard)
  • ระบบเฉพาะเช่นระบบจองโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร

*ค่าใช้จ่ายแต่ละงานขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของ project